وبسایت روستای گیلاس لاریجان

هواشناسی بخش لاریجان، روستای گیلاس و قله دماوند

وضعیت آب و هوای اطراف روستای گیلاس، در حال حاضر و روزهای آینده، با ضریب دقت بالایی در آدرس زیر قابل مشاهده است:

45454jpg

http://www.accuweather.com/en/ir/gilas/398684/weather-forecast/398684

هواشناسی لاریجان

هواشناسی لاریجان

منطقه لاریجان یکی از خوش آب و هواترین مناطق ایران است که با توجه به وجود رشته کوه البزر و قلل مرتفع ایران و البته قله باشکوه دماوند در آن، بعضا هوایی ناپایدار نیز دارد. وضعیت آب و هوایی لاریجان را از دو لینک داخلی و بین المللی زیر به طور لحظه ای دنبال کنید.

هواشناسی قله دماوند

قله دماوند با ارتفاع ۵۶۷۰ متری اش دارای هوایی بسیار ناپایدار و غیر قابل پیش بینی است. از این رو اگر تصمیم دارید به این قله زیبا سفر کنید، علاوه بر آگاهی از شرایط جوی منطقه لاریجان، باید آگاهی دقیی از شرایط جوی فعلی و روزها و ساعات آتیِ نقاط مختلف این قله داشته باشید.

پایگاه اینترنتی زیر، به طور تخصصی به این امر می پردازد و اطلاعات دقیقی از نقاط مختلف قله دماوند به شما می دهد، به طوریکه قادر هستید شرایط جوی در هر ارتفاعی از قله را بدانید!